Hjælp og Hjælpemidler

Hjælpemidler bevilges ud fra princippet om, at de skal være bedst og billigst. Hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Bolig og indretning

Her kan du læse om boligindretning for ældre og/eller handicappede, ældre- og handicapvenlige boliger og midlertidigt ophold på et plejecenter.

Handicapbiler

Her kan du læse, hvem der kan få støtte til køb af handicapbiler, hvilken form for støtte der gives, og hvilke krav der er til handicapbiler.

Hvad gælder for min adresse

Her kan du indtaste din adresse og finde kontaktoplysninger til bl.a. sygeplejen og dit lokale områdecenter.