Bolig og indretning

Boligindretning

Er du blevet ældre eller handicappet, oplever du måske, at din bolig skaber forhindringer i din hverdag. Der er mulighed for, at du kan søge om at få hjælp til at ændre boligens indretning.

Ældre- og handicapvenlige boliger

Randers Kommune råder over et antal boliger, som er egnede til personer med fysiske handicaps. De fleste boliger er 2-rums boliger - enkelte boliger har 3 rum.

Midlertidigt ophold

Ved afløsning, aflastning og midlertidigt ophold er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Hvem der opfylder betingelserne er beskrevet i Kvalitetsstandarder på Ældreområdet, Randers Kommune, side 26 og 27.