Ældrebolig med kald

Ældreboliger med kald - er for ældre eller handicappede, der har brug for nogen fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt. Ældreboliger med kald svarer stort set til det, man tidligere kaldte beskyttede boliger. Boligerne ligger tæt på et center, som sørger for praktisk og personlig hjælp.

Ved behov for optagelse i ældrebolig med kald kontaktes Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.

Visitator aflægger besøg i hjemmet for sammen med borgeren at finde den bolig, der er behov for. 
Visitator udfylder de nødvendige papirer.