Demensboliger

Ved behov for optagelse i demensbolig skal man være lægelig udredt, derefter kontaktes visitationsenheden på
telefon 89 15 25 50.

Visitator udfylder de nødvendige papirer.