Plejebolig

Plejeboliger er for personer med et stort behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt. Plejeboliger svarer til det, man tidligere kaldte plejehjem.

Ved behov for optagelse i Plejebolig kontaktes Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.

Visitator aflægger besøg i hjemmet for sammen med borgeren at finde den bolig, der er behov for. Visitator udfylder de nødvendige papirer.

Nogle af plejeboligerne er specielt indrettet til demente personer.

I plejeboliger er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper beboerne med at klare dagligdagen. Du kan søge en plejebolig, hvis du - trods massiv hjælp - ikke kan klare at bo alene. Det vil typisk være, når det ikke længere er nok med hjemmeplejens eller dine pårørendes praktiske støtte og pleje.

Bemærk at upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en plejebolig.