Frit valg af boligindretning

Fra 1.oktober 2010 er der indført frit valg på boligindretning bevilget efter § 116 i Serviceloven.

Hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget en boligindretning, har du to muligheder:

  1. Du kan vælge at benytte kommunes tilbud om valg af materialer og håndværkere.
  2. Du kan vælge at benytte retten til frit valg af materialer og/eller håndværkere. Bliver udgifterne større end ved den boligindretning, kommunen kan tilbyde dig, betaler du merprisen.

Hvem skal du kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af frit valg?

Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du kontakte den sagsbehandler, som behandler din ansøgning om boligindretning. Sagsbehandleren vil foretage hjemmebesøg i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Hvis din ansøgning imødekommes, og du får boligindretningen bevilget, vil din sagsbehandler give dig rådgivning om frit valg.

Hvad er omfattet af frit valg?

Du har retten til frit valg af materialer og/eller håndværkere til din boligindretning, men du kan ikke frit vælge, hvad der skal laves.

Hvem har ret til frit valg af boligindretning?

Hvis du er boligejer, har du ret til frit valg af boligindretning. Hvis du bor i en lejebolig, har du som udgangspunkt ret til frit valg, men du skal gå til din udlejer og fremlægge dine ønsker,og udlejer har herefter ret til at vælge. Hvis du bor i en andelsboligforening, afhænger din ret til frit valg af andelsforeningens vedtægter.

Vær opmærksom på

Når du vælger frit valg:

  • har du selv ansvaret for boligindretningen.
  • vil du miste retten til tilskud fra kommunen, hvis dine valgte håndværkere ikke er faglærte og momsregistrerede, eller de valgte materialer ikke lever op til bevillingens krav. Kravene er specificeret i bevillingsskrivelsen.

Hvor finder du flere oplysninger om frit valg?

Du kan få svar på dine spørgsmål om frit valg hos Visitationsenheden på tlf.nr. 89 15 25 50.

Reglerne om frit valg af boligindretning finder du i Lov om social service § 116 stk.6, samt bekendtgørelse nr. 1076 af 14. september 2010 om adgangen til frit valg af boligindretning efter serviceloven.