Hjælp i hjemmet

Hjemmehjælp

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere.

Hverdagstræning

Har du svært ved at klare dig selv og har brug for hjælp, tilbyder Randers Kommune hverdagstræning som et alternativ eller supplement til hjemmehjælp.

Nødkald

Nødkald bevilges til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når ansøgeren har en stor risiko for fald i hjemmet og ikke selv er i stand til at rejse sig eller benytte en bærbar telefon.

Personlige pleje

Hvis du har svært ved at varetage den personlige pleje, kan du få hjælp på forskellige tidspunkter af døgnet afhængigt af dine behov.

Psykisk pleje og omsorg

Hvis du har særlige psykiske og/eller sociale problemer, kan du få vejledning og støtte til at skabe faste rammer for hverdagen.

Rengøring

Du kan maksimalt få hjælp til rengøring på et areal, der svarer til en 2-værelses lejlighed på ca. 67 m2. Hvis boligen er større, kan rummene rengøres på skift.

Madservice

Alle der ønsker, at få leveret mad fra Madservice skal tilmeldes gennem visitationsenheden.

Tøjvask

Hjemmehjælp til tøjvask omfatter vask og behandling af dit tøj i egen vaskemaskine, i fællesvaskeri eller på møntvaskeri.

Ernæring

Du kan i forbindelse med måltider få hjælp til tilberedning af morgen- og aftensmad, anretning af varm mad, at spise og oprydning efter måltider.

Indkøb

Du kan få ugentlig hjælp til bestilling af dagligvarer, hvis du eller dine pårørende ikke kan klare det selv.

Omsorgstandpleje

Randers kommunale tandpleje har et tilbud om lindrende tandpleje for voksne, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte den almindelige tandpleje hos privat praktiserende tandlæger.

Hjælp til feriegæster

Skal du på ferie i Randers Kommune kan der ydes hjemmehjælp under ferieopholdet, såfremt man er visiteret til ydelserne i hjemkommunen.