Hverdagstræning

Har du svært ved at klare dig selv og har brug for hjælp, tilbyder Randers Kommune hverdagstræning som et alternativ eller supplement til hjemmehjælp.

Hverdagstræning tilbydes for, at du kan bevare et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt. Du støttes i at udføre de daglige opgaver, som du har det svært ved. Hjælpen bygger på respekt og samarbejde.

Du kan få hverdagstræning og/eller hjemmehjælp, hvis du eller dine nærmeste ikke selv kan klare hverdagen. Støtten har som udgangspunkt ikke noget med alder at gøre, så selvom det går lidt langsommere, giver det ikke i sig selv ret til hverdagstræning eller hjemmehjælp.

Når du søger om hjemmehjælp, vil du få besøg af en visitator. Visitatoren vil snakke med dig og evt. pårørende om de ting, som du har svært ved at klare i hverdagen.

Hvis visitatoren vurderer, at du gennem hverdagstræning igen kan udføre nogle af de opgaver, som du har søgt om hjælp til, vil du modtage et tilbud om træning. Hvis du siger nej til dette tilbud, kan du ikke få hjemmehjælp i stedet for.

Træningen foregår som udgangspunkt i dit hjem. Der tilbydes rådgivning og vejledning, f.eks. om at dele aktiviteten op, holde pauser, planlægge anderledes eller ændre indretningen af dit hjem. Denne vejledning kan suppleres med træning to gange om ugen på et af ældreområdets ældrecentre.

Træningen varetages af et team fra dit ældrecenter, bestående af social- og sundhedspersonale, der er uddannede hjemmetrænere samt ergoterapeuter og fysioterapeuter. Træningen har fokus på at styrke dine muskler og led, kondition og din balanceevne.

Ønsker du at høre mere om tilbudet, så kontakt Visitationsenheden på tlf. 89 15 25 50.