Indkøb af dagligvarer

Du kan få ugentlig hjælp til bestilling af dagligvarer, hvis du eller dine pårørende ikke kan klare det selv.

Denne form for hjælp omfatter:

  • Information om butikker med rimeligt varesortiment, som samtidig har gratis udbringning. (Hvis der ikke findes butikker, der bringer gratis ud, yder kommunen kompensation for udbringningsudgifterne).
  • Valg af varer samt bestilling
  • Modtagelse, udpakning og sætte varer på plads.

Kun i ganske særlige tilfælde kan der hentes varer hos den handlende, som f.eks. i forbindelse med udskrivning fra sygehus

I vurderingen tages udgangspunkt i familiens samlede situation, herunder om der er voksne børn og/eller rask ægtefælle/samlever, der kan varetage opgaverne.

Der visiteres efter Kvalitetsstandarderne på ældreområdet, Randers Kommune.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 8915 2550.