Madservice

Alle der ønsker, at få leveret mad fra Madservice skal tilmeldes gennem visitationsenheden.

Personer, som modtager social pension og opfylder kriterier om visitation til madservice, kan optages i kommunens tilbud om madleverance eller benytte spisemulighederne på cafeerne i områdecentrene.

Der visiteres efter Randers Kommunes kvalitetsstandarder på ældreområdet.

Der rettes henvendelse til ældreområdets visitatorer telefon 89 15 25 50.

Læs mere på Madservice Kronjyllands hjemmeside.