Madservice

Visitation til madservice

Personer, som modtager Social pension og opfylder kriterier om visitation til madservice, kan optages i kommunens tilbud om madleverance eller benytte spisemulighederne på cafeerne i områdecentrene.

Der visiteres efter Randers Kommunes kvalitetsstandarder på ældreområdet.

Der rettes henvendelse til ældreområdets visitatorer telefon 89 15 25 50.