Nødkald

Nødkald bevilges til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når ansøgeren har en stor risiko for fald i hjemmet og ikke selv er i stand til at rejse sig eller benytte en bærbar telefon.

Nødkaldet bevilges efter en individuel vurdering og behov. Det er ældreområdets visitatorer, der vurderer om ansøgeren er berettiget til at få bevilget nødkald. Har du brug for nødkald, kan der rettes henvendelse til ældreområdets visitatorer telefon 89 15 25 50.

Læs om kravene til din telefon, når du har nødkald.