Personlige pleje

Hvis du har svært ved at varetage den personlige pleje, kan du få hjælp på forskellige tidspunkter af døgnet afhængigt af dine behov.

Personlig pleje kan bl.a. omfatte hjælp til:

  • af- og påklædning samt sengeredning
  • bad, toilette og hudpleje, dog ikke speciel fodpleje
  • brug af hjælpemidler
  • middagshvil og toiletbesøg

Der visiteres efter Kvalitetsstandarderne på ældreområdet i Randers Kommune.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 8915 2550.