Hjælpemidler

Personlige hjælpemidler

Målgruppen for støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder er personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Dine muligheder

Der er mange hjælpemidler, som kan lette din daglige tilværelse og gøre det muligt selv at være mere aktiv i hverdagen.

Høreapparat

Har du problemer med hørelsen, skal du kontakte en privatpraktiserende ørelæge for at få foretaget en høreundersøgelse.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, som forhandles bredt. For at få bevilget et forbrugsgode, skal det være en væsentlig lettelse af din dagligdag, og din lidelse skal være varig.

Udlånshjælpemidler

Udlånshjælpemidler er hjælpemidler, der kan indstilles til den enkelte borger, men kan genanvendes. Det kan være ting som plejeseng, badetaburet, rollator, kørestol og lignende.

Hjælpemidler til skrive- eller talevanskeligheder

Hvis du har svært ved at kommunikere på grund af skrive- eller talevanskeligheder, kan du få bevilliget kommunikationshjælpemidler.

Synshjælpemidler

For at synshjælpemidlet kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af det nedsatte syn, give en væsentlig lettelse i dagligdagen eller være nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Hjælpemidler til ferien

Ved midlertidig ophold i en anden kommune, f.eks. ved ferie af en vis varighed (som udgangspunkt mere end en uge), gælder det, at hjemkommunen skal sørge for at stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed.