Hjælpemidler til ferien

Ved midlertidig ophold i en anden kommune, f.eks. ved ferie af en vis varighed (som udgangspunkt mere end en uge), gælder det, at hjemkommunen skal sørge for at stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed.

Dog gælder den kommunale forpligtigelse kun for de hjælpemidler, som ikke umiddelbart kan transporteres med den for pågældende valgte og sædvanlige befordringsmiddel. 

Undtaget fra ovennævnte er:

  • hjælpemidler, der primært er nødvendige af hensyn til plejepersonalet i den midlertidige opholdskommune.
  • hjælpemidler, der er nødvendige som følge af et pludseligt opstået behov.

Disse skal stilles til rådighed af den midlertidige opholdskommune.

Feriehjælpemiddeldepot ophører pr. 1. juni 2018

Randers kommune har tilbudt udlån af standard genbrugshjælpemidler til midlertidige ophold i op til en måned via Hjælpemiddelhuset.

Denne mulighed for udlån af feriehjælpemiddel stopper pr. 1. juni 2018. Dette da lovgivning samt omgivelser har ændret sig hastigt igennem den seneste årrække.

Det er nu muligt at søge hjælpemidler, hvis man har en midlertidig funktionsnedsættelse. Det skyldes en ændring i Serviceloven, men man skal dog fortsat opfylde de øvrige kriterier.

Samtidig har de private aktører sikret, at det er muligt til fornuftige penge at indkøbe et bredt sortiment af hjælpemidler i et bredt udvalg af butikker i kommunen.

Henvendelser vedr. hjælpemidler ved en midlertidig funktionsnedsættelse skal rettes til Visitationsenheden på tlf. 8915 2550 indtil videre til årets udgang.

Om genbrugshjælpemidler generelt

Genbrugshjælpemidler er hjælpemidler, der kan tilpasses til den enkelte borger og genanvendes. Det kan for eksempel være en badetaburet, rollator, kørestol og lignende.

For at få bevilget et hjælpemiddel skal man have en varig funktionsnedsættelse og det hjælpemiddel, som der ansøges om, skal kunne afhjælpe de daglige gøremål/aktiviteter væsentligt.

Hjælpemidlet ydes som et varigt udlån. Det vil sige, at borgeren låner hjælpemidlet af sin hjemkommune, så længe vedkommende har brug for det, og returnerer det efter endt brug.

Det er borgerens hjemkommune, der skal bevilge og stille hjælpemidler til rådighed. Der skal altså foreligge en bevilling og en visitation af det konkrete hjælpemiddel.

Udgangspunktet er, at borgeren skal anvende det bevilgede hjælpemiddel og er der behov for et hjælpemiddel i ferien i forhold til dagligdagen, skal hjælpemidlet lejes eller købes.

Undtaget fra ovennævnte er hjælpemidler, der primært er nødvendige af hensyn til plejepersonalet i den midlertidige opholdskommune. Disse skal stilles til rådighed af den midlertidige opholdskommune.

Der er etableret en forsøgsordning i Randers kommune med etablering af et Feriehjælpemiddeldepot som letter adgangen til lån af et standard genbrugshjælpemiddel.