Hjælpemidler til ferien

Ved midlertidig ophold i en anden kommune, f.eks. ved ferie af en vis varighed (som udgangspunkt mere end en uge), gælder det, at hjemkommunen skal sørge for at stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed.

Dog gælder den kommunale forpligtigelse kun for de hjælpemidler, som ikke umiddelbart kan transporteres med den for pågældende valgte og sædvanlige befordringsmiddel. 

Undtaget fra ovennævnte er:

  • hjælpemidler, der primært er nødvendige af hensyn til plejepersonalet i den midlertidige opholdskommune.
  • hjælpemidler, der er nødvendige som følge af et pludseligt opstået behov.

Disse skal stilles til rådighed af den midlertidige opholdskommune.

Feriehjælpemiddeldepot

Randers kommune tilbyder udlån af standard genbrugshjælpemidler til midlertidige ophold i op til en måned.

Med det formål at give lettere adgang til udlån af midlertidige standard hjælpemidler er der oprettet et lille feriehjælpemiddeldepot på Hjælpemiddelhuset. Her kan borgere, som skal på ferie uden for kommunen, og udenbys borgere, som kommer hertil, låne indenfor følgende kategorier med max. brugervægt 110 kg:

  • Badetaburet
  • Bækkenstol
  • Transportkørestol m/pude
  • Rollator
  • Toiletforhøjer
  • Sengeklodser

Vejledning

Der er ikke visitation til hjælpemidlet, og der foretages ikke reservation af hjælpemidlet.

Borger eller pårørende møder op på Hjælpemiddelhuset og udvælger selv det egnede hjælpemiddel. Borger/pårørende er selv ansvarlig for afhentning og returnering af det lånte hjælpemiddel på Hjælpemiddelhuset.

Udlånet er betinget af kvittering af udlånsskema med navn, adresse, telefonnummer og CPR samt accept af vilkår. Udlån kan have en varighed op til 1 måned. Der kan ikke foretages reservation af hjælpemidlerne.

Om genbrugshjælpemidler generelt

Genbrugshjælpemidler er hjælpemidler, der kan tilpasses til den enkelte borger og genanvendes. Det kan for eksempel være en badetaburet, rollator, kørestol og lignende.

For at få bevilget et hjælpemiddel skal man have en varig funktionsnedsættelse og det hjælpemiddel, som der ansøges om, skal kunne afhjælpe de daglige gøremål/aktiviteter væsentligt.

Hjælpemidlet ydes som et varigt udlån. Det vil sige, at borgeren låner hjælpemidlet af sin hjemkommune, så længe vedkommende har brug for det, og returnerer det efter endt brug.

Det er borgerens hjemkommune, der skal bevilge og stille hjælpemidler til rådighed. Der skal altså foreligge en bevilling og en visitation af det konkrete hjælpemiddel.

Udgangspunktet er, at borgeren skal anvende det bevilgede hjælpemiddel og er der behov for et hjælpemiddel i ferien i forhold til dagligdagen, skal hjælpemidlet lejes eller købes.

Undtaget fra ovennævnte er hjælpemidler, der primært er nødvendige af hensyn til plejepersonalet i den midlertidige opholdskommune. Disse skal stilles til rådighed af den midlertidige opholdskommune.

Der er etableret en forsøgsordning i Randers kommune med etablering af et Feriehjælpemiddeldepot som letter adgangen til lån af et standard genbrugshjælpemiddel.