Bevilling

Hvis Visitationen vurderer ansøgningen positivt, vil du få tilsendt downloadlink med instruktion/vejledning, samt licensnøgler til din angivne mailadresse. I nogle tilfælde vil du få tilsendt programmet på CD/DVD.

Du kan typisk få hjælp et sted, hvor du er blevet udredt for ordblindhed og undervist i programpakken. Du er også velkommen til at henvende dig direkte til Visitationen, der kan hjælpe dig videre. De enkelte firmaer leverer også telefonisk hjælp eller fjernsupport.

De kompenserende hjælpemidler til ordblinde vil typisk være programpakken CD-Ord eller programpakken ViTre.

Mobiltelefoner/Smartphones, skannere og hovedtelefoner betragtes som almindelige forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo og kan derfor ikke normalt bevilges.

I særlige tilfælde kan der bevilges hovedtelefoner m/mikrofon til talegenkendelses-programmer og mobile skannere.