Hjælpemidler til uddannelse eller arbejde

Hvis programmerne til læse/skrivestøtte skal anvendes udenfor hjemmet, vil bevilling af programmerne falde ind under anden lovgivning. Det vil typisk være arbejdsmarkedslovgivningen eller uddannelseslovgivningen.

Er det ikke tilstrækkelig belyst, at det ansøgte hjælpemiddel i væsentlig grad kompenserer for læse /skrive-vanskelighederne, vil Visitationen kunne give dig yderligere råd og vejledning, fx ved at etablere kontakt til voksenundervisningssted eller oplyse dig om klagemuligheder m.m.