Høreapparat

Har du problemer med hørelsen, skal du kontakte en privatpraktiserende ørelæge for at få foretaget en høreundersøgelse.

Ørelægen kan henvise dig til at få et høreapparat hos den leverandør du ønsker.

Du kan vælge høreapparatsbehandling gennem det offentlige eller en godkendt privat leverandør.

Du kan vælge at få dit høreapparat udleveret fra audiologisk afdeling på et af regionens sygehuse, eller hos en af de offentlige audiologiske lokalklinikker. Høreapparatet er gratis. Region Midt ejer høreapparatet, og du skal derfor aflevere det, hvis du ikke bruger det.

Kontakt til Region Midtjyllands offentlige høreklinikker

Du kan vælge en godkendt privat leverandør, hvis du er over 18 år. Hvis du vælger en godkendt privat leverandør, kan der gives tilskud fra Regionen. Tilskuddet fastsættes af Socialministeriet.

Betingelser for tilskud:

  • Henvisning fra ørelæge, hvis det er første gang, du skal have høreapparat
  • Hvis det er mindst fire år siden, du sidst har fået tilskud til/udleveret høreapparat – der kræves ingen henvisning fra ørelæge

Svar på spørgsmål om tilskud o.a. finder du her.

Ved behov for udskiftning af specifikke slanger og filtre, skal du henvende dig hos din private leverandør eller via bestillingskort til producenten af dit høreapparat.

Ekstra tilskud med helbredstillæg Hvis høreapparatet går i stykker Rådgivning og hjælp Nyt batteri eller slange Høretekniske hjælpemidler