Ekstra tilskud med helbredstillæg

Ud over det almindelige offentlige tilskud er der i visse tilfælde mulighed for at få dækket op til 85 % af egenbetalingen i forbindelse med køb af høreapparat.

Helbredstillæg kan ydes til pensionister og førtidspensionister i ordningen før 2003. Pensionister, der er i en særlig vanskelig situation, har desuden mulighed for at søge om personligt tillæg til at dække den resterende egenbetaling.

For at kunne søge om helbredstillæg må din samlede likvide formue ikke overstige 82.600 kr. (2016). Helbredstillægget udbetales afhængigt af din personlige tillægsprocent.