Høretekniske hjælpemidler

Har du høreapparat og problemer med at høre i bestemte situationer, kan det i nogle tilfælde løses med et høreteknisk hjælpemiddel, som skal bevilges af din bopælskommune.

Du kan søge om et høreteknisk hjælpemiddel, hvis du har svært ved at høre:

  • fjernsynet
  • dørklokken
  • vækkeuret
  • telefonen/mobilen
  • andet

Har du brug for et høreteknisk hjælpemiddel, kan du henvende dig hos din bopælskommune eller Hørecenter Midt.