Hvis høreapparatet går i stykker

Hvad du skal gøre, hvis dit høreapparat går i stykker, afhænger af, om du har fået dit høreapparat gennem det offentlige eller en privat leverandør.

Hvis du har fået dit høreapparatet gennem det offentlige, og det går i stykker, skal du:

  • kontakte den høreklinik, hvor du har fået udleveret høreapparatet.
  • kontakte din kommunes kommunikationscenter/høreomsorg.
  • sende høreapparatet ind til producenten, såfremt det er indenfor garantien.

Inden for garantiperioden på 4 år foretages reparationer uden beregning.

Hvis du ejer dit høreapparat (dvs. hvis det er købt hos privat leverandør), er det underlagt købelovens almindelige bestemmelser om reklamation og garanti. Du skal derfor henvende dig hos din leverandør. Kontakt evt. din private forsikring.

Udskiftning af høreapparat

Du kan udskifte dit høreapparat hvert 4. år, hvad enten du har private eller offentlige apparater.

Udskiftning kan i særlige tilfælde ske, før de 4 år er gået, hvis:

  • der er tale om en markant forværring af hørelsen.
  • der er forekommet legemlige forandringer/slitage, som umuliggør anvendelse af høreapparatet.
  • høreapparatet går tabt ved tyveri, brand eller lignende.