Rådgivning og hjælp

Alle borgere med høreapparat kan kontakte hørevejlederen i bopælskommunen eller en hørekonsulent fra Hørecenter Midt for at få rådgivning og hjælp.

Du kan kontakte hørevejlederen i bopælskommunen eller en hørekonsulent fra Hørecenter Midt, hvis der er behov for:

  • rådgivning og vejledning om høreproblemer
  • justering af høreapparater der er udleveret fra det offentlige
  • reparationer og evt. indsendelse af høreapparater til leverandør
  • hjælp til generel vedligeholdelse af høreapparat
  • udlevering af batterier, samt standard og norske slanger
  • vurdering af behov for høretekniske hjælpemidler

Hørecenter Midt tilbyder også specialundervisning til borgere i de fire samarbejdskommuner, som har brug for hjælp i forbindelse med tinnitus, hyperacucis, Morbus Méniére, Cochlea-Implantat samt visuel kommunikation/støtte. Ydermere gives rådgivning/vejledning til personer med hørenedsættelse i uddannelse og erhverv.

Tolkning for personer med hørehandicap

Hvis du har et hørehandicap, kan du få bevilget tolkebistand til dansk talesprog, hvis du:

  • er under uddannelse.
  • er i arbejde.
  • skal til et møde med en offentlig myndighed.
  • skal deltage i et socialt arrangement.

Se evt. flere oplysninger herom på www.borger.dk.