Hvis høreapparatet går i stykker

  • Kontakt den høreklinik, hvor du har fået udleveret høreapparatet
  • Kontakt din kommunes kommunikationscenter/høreomsorg
  • Send høreapparatet ind til producenten, såfremt det er indenfor garantien

Inden for garantiperioden på 4 år foretages reparationer uden beregning.

Hvis du ejer dit høreapparat (købt hos privat leverandør): Høreapparatet er underlagt købelovens almindelige bestemmelser om reklamation og garanti. Du skal derfor henvende dig hos din leverandør. Kontakt evt. din private forsikring.

Udskiftning af høreapparat

Du kan udskifte dit høreapparat hvert 4. år, hvad enten du har private eller offentlige apparater.

Udskiftning kan i særlige tilfælde ske før de 4 år er gået hvis; 

  • der er tale om en markant forværring af hørelsen 
  • der er forekommet legemlige forandringer/slitage, som umuliggør anvendelse af høreapparatet
  • høreapparatet går tabt ved tyveri, brand eller lign.