Brokbind

Hjælpen dækker behovet for brokbind, med det formål at afhjælpe generne ved brok samt at forbedre brugers mobilitet og holde bughulen på plads, så bruger i videst muligt omfang kan varetage daglige funktioner.

Modtager af hjælpen er brugere med varigt brok

Følgende indgår i hjælpen:

  • Almindeligt brokbind
  • Brokbind med hul til stomi

Tildelingskriterier: Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge.

Søg om hjælpemidler