Brystproteser

Modtager af hjælpen er brugere, som mangler eller delvist mangler et bryst. hjælpen har til formål at brugeren i påklædt tilstand fremtræder som tidligere.

Følgende indgår i hjælpen: 

  • Hel-protese
  • Del-protese
  • Brystvorter
  • Strips til fastholdelse af protese

Ved første bevilling kræves dokumentation fra læge. Sygehuset bevilger indopererede brystproteser. Der ydes ikke hjælp til protesebrystholdere eller badedragter.

Søg om hjælpemidler