Diabetes, insulinkrævende

Hjælpen dækker: diabetes materialer til insulinkrævende diabetikere eller kombinationsbehandling (tabletter samt insulin).

Det omfatter:

  • Insulinpenne
  • Injektionskanyler til engangsbrug
  • Teststrimler
  • Lancetter
  • Blodsukkermåleapparat
  • Taleenhed til blodsukkermåleapparat for synshandicappede

Hvad indgår i ydelsen:

  • Max. 1800 teststrimler
  • Max. 1800 fingerprikkere
  • Halvdelen af udgiften til et blodsukkermåleapparat
  • Insulinpenne

Formålet er, at brugeren selv kan kontrollere sit blodsukker og sin diabetes, således at brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. 

Modtager af hjælpen er insulinkrævende diabetikere og bevilling tildeles ved lægelig dokumenteret behov.

Søg om hjælpemidler