Ortosesystemer

Hjælpen har til formål at kompensere for brugerens funktionsnedsættelse i forbindelse med amputationer.

Formålet med hjælpen er, at brugerens funktion forbedres, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Modtagere af hjælpen er brugere, der har gennemgået en amputation, og har behov for proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. 

Følgende indgår i hjælpen:

  • Benproteser
  • Armproteser

Tildelingskriterier

  • Lægelig dokumentation fra behandlende sygehusafdeling.
  • Der skal foreligge en lægefaglig vurdering hvoraf det fremgår, at brugeren efterfølgende kan indgå i den nødvendige protesetræning.

Søg om hjælpemidler