Skinner og bandage

Hjælpen har til formål at understøtte eksisterende funktion eller kompensere for brugerens nedsatte kraft i arme og / eller ben.

Følgende indgår i hjælpen: 

 • Helbensskinne / ortose (knæ, ankel og fodled)
 • Knæskinne / ortose
 • Underbensskinne / ortose
 • Ankelskinne / ortose
 • Fodkapsel
 • Dropfodsskinne
 • Funktionsskinne
 • Bandage
 • Reparation

Formålet med bevilling er at brugerens funktion forbedres, så brugeren i videst muligt omfang kan varetage sine daglige funktioner. Modtager af hjælpen er brugere med varigt og dagligt behov for skinner, bandager og proteser for at kunne udføre funktioner i dagligdagen.  

Ved første bevilling kræves dokumentation fra speciallæge, sygehus eller egen læge. 

 • Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte og udsigtsløse.
 • Brugeren skal have et varigt behov.

Søg om hjælpemidler