Stomimaterialer

Hjælpen har til formål at kompensere for unormal tarmfunktion og / eller urinvejsfunktion.

Modtagere af hjælpen er brugere, der har fået foretaget én af følgende operationer: 

 • Colostomi
 • Ileostomi
 • Urostomi

Følgende indgår i hjælpen: 

 • Stomiposer
 • Stomibælter
 • Stomipasta

Tildelingskriterier

Dokumentation fra læge eller sygehus om behov.

Der ydes ikke hjælp til:

 • Gaze
 • Affaldsposer
 • Vatpinde
 • Handsker
 • Hudservietter

Søg om hjælpemidler

Få mere information om stomi på Stomiforeningen COPAs hjemmeside.