Briller, kontaktlinser og øjenproteser

Ved varige medicinsk-optiske øjenlidelser kan der være mulighed for at få støtte til briller, kontaktlinser og øjenproteser.

Hvis du mener, at du er berettiget til støtte til briller, kontaktlinser eller øjenproteser, skal du tage kontakt til din optiker/leverandør. Når det drejer sig om personlige synshjælpemidler som briller, kontaktlinser og øjenproteser har du frit leverandørvalg. Det vil sige, at du selv vælger din optiker/leverandør.

Din optiker/leverandør kender lovgivningen på området og ved, hvornår der kan søges om tilskud.

Leverandøren udfylder og sender din ansøgning med relevante oplysninger til Synssamarbejde Midt, som vurderer den og sender sin indstilling til din kommune. Hvis du er berettiget til det ansøgte, vil du få tilsendt en bevilling.

Briller

Der kan søges om brilletilskud til børn under 16 år gennem sygesikringen. Henvendelse skal ske til Borgerservice i din kommune.

Pensionister med helbredstillæg kan søge om tilskud til briller.

Øjenproteser

Ved første henvendelse sendes der ansøgning fra protesemager til Synssamarbejde Midt. Når du har fået bevilget én gang, skal du efterfølgende blot ringe til os og bede om en genbevilling. Acryl- og orbitaproteser har en levetid på ca. 5 år (ofte længere), siliconeproteser ca. 1 år og glasproteser ca. 2 år.

Alle henvendelser og ansøgninger skal rettes til Synssamarbejde Midt (gælder kun Randersborgere - øvrige borgere skal henvende sig til egen kommune).