Levering af hjælpemidlet

Hvis du får bevilget et udlånshjælpemiddel, vil det blive leveret af eller du kan afhente det på Hjælpemiddelhuset KronjyllandNæsten alle hjælpemidler kræver tilretning eller instruktion, så du må forvente, at du igen får et hjemmebesøg, når hjælpemidlet er leveret.