Midlertidige udlån

Som hovedregel kan man ikke fra kommunens side yde hjælp til midlertidige hjælpemidler. 

Ved behov for hjælpemidler i forbindelse med indlæggelse på sygehus, rettes kontakt til sygehuset.

Ved behov for en anden type hjælpemiddel i ferien i forhold til dagligdagen, kan hjælpemidlet lejes.

Nedenstående firma udlejer hjælpemidler ved midlertidig behov:

Arbejdsmarkedscenter Syd
Gunnar Clausensvej 90
8260 Viby
Tlf: 87 34 62 29
www.amcsyd.dk