Reparation af hjælpemidler

Har du behov for en reparation af dit hjælpemiddel, kontakt enten visitationen, en terapeut på ældrecentret, Hjælpemiddelhuset eller husets værksted

Hjælpemiddelhuset sørger for reparationer af udlånte hjælpemidler.

Ønsker du en reparation af dit hjælpemiddel, kontakt enten visitationen, en terapeut på ældrecentret, Hjælpemiddelhuset eller husets værksted. Her vil medarbejderne vurdere behovet for reparation. 

Værkstedet har åbent hver tirsdag kl. 12-14. Her er det er muligt at få lavet tilrettelser og småreparationer uden tidsbestilling.

Egenbetaling kan forekomme på kørestole ved f.eks. udskiftning af dæk og slanger på kørestole samt ved almindelig slitage. Gem derfor dine kvitteringer.

Udenfor Hjælpemiddelhusets åbningstid

Sker der funktionssvigt på et nødvendigt teknisk hjælpemiddel som f.eks. personløfter udenfor Hjælpemiddelhusets åbningstid, kan det lokale områdecenter altid kontaktes for tilkald af montør. Ved alle akutte tilkald skal Hjælpemiddelhuset orienteres efterfølgende for dækning af udgiften.