Vurdering af behovet for et hjælpemiddel

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde kræves der lægeoplysninger, for at en ansøgning kan vurderes. Du kan forvente at få et hjemmebesøg af den, der behandler din ansøgning. På hjemmebesøget får du mulighed for at uddybe din ansøgning. 

Du har ret til en bisidder, når vi besøger dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.

De oplysninger du giver os, vil blive gemt elektronisk.