Om hjælpemiddel- og visitationsområdet

Visitationen

Hvis du får brug for hjælp og hjælpemidler, kan du kontakte Visitationsenheden, som er den myndighed i Randers Kommune, der tager stilling til dit behov og bevilliger hjælp.

Synssamarbejde Midt

Synssamarbejde Midt er et synscenter, der yder service til bl.a. udredning/afprøvning af hjælpemidler, synsrådgivning og optisk udredning af borgere med stærkt nedsat syn i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner.

Hørecenter Midt

Hørecenter Midt er et kommunalt hørecenter, der yder service i form af bl.a. justeringer, aftryk, småreparationer og afprøvning af hjælpemidler for borgere med hørenedsættelse i Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner.

Institut for Kommunikation og Handicap

På Institut for Kommunikations og Handicap (IKH) har vi samlet specialviden og kompetencer indenfor kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet.

Hjælpemiddelhuset

Hjælpemiddelhuset Kronjylland udleverer, henter og bringer kommunens udlånshjælpemidler (kørestole, senge, rollatorer, kugledyner m.v.) og igangsætter og styrer boligændringer bevilget af terapeuter samt uden bevilling udlåner feriehjælpemidler i op til en måned samt udlåner trehjulede elcykler.

Frit valg af leverandør

Hvis du bor i eget hjem eller i en ældre- eller handicapvenlig bolig og er visiteret til hjemmehjælp eller madservice, kan du frit vælge, om du vil have hjælpen/maden fra den kommunale leverandør eller fra en af de private leverandører, som er godkendt af kommunen.

Klagemuligheder

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse om bevilling af et hjælpemiddel eller forbrugsgode, kan du klage til kommunen.

Aktindsigt

Alle borgere har ret til aktindsigt i de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Det er udgangspunktet for lov om offentlighed i forvaltningen.

Leverandører

Ønsker du at blive godkendt som leverandør af personlig pleje/praktisk hjælp eller madservice, kan du her på siden finde ansøgningsskemaer, kontrakter samt informationsmateriale.

Kontakt

Her finder du en samlet oversigt over kontaktoplysninger til de enkelte enheder inden for hjælpemiddel- og visitationsområdet.