Om hjælpemiddel- og visitationsområdet

Visitationen

Hvis du får brug for hjælp og hjælpemidler, kan du kontakte Visitationsenheden, som er den myndighed i Randers Kommune, der tager stilling til dit behov og bevilliger hjælp.

Synssamarbejde Midt

Synssamarbejde Midt er et synscenter, der yder service til bl.a. udredning/afprøvning af hjælpemidler, synsrådgivning og optisk udredning af borgere med stærkt nedsat syn i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner.

Hørecenter Midt

Hørecenter Midt er et kommunalt hørecenter, der yder service i form af bl.a. justeringer, aftryk, småreparationer og afprøvning af hjælpemidler for borgere med hørenedsættelse i Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner.

Institut for Kommunikation og Handicap

På Institut for Kommunikations og Handicap (IKH) har vi samlet specialviden og kompetencer indenfor kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet.

Hjælpemiddelhuset

Hjælpemiddelhuset Kronjylland udleverer, henter og bringer kommunens udlånshjælpemidler (kørestole, senge, rollatorer, kugledyner m.v.) og igangsætter og styrer boligændringer bevilget af terapeuter. For midlertidig lån ved funktionsnedsættelse henvises til Visitation.

Frit valg af leverandør

Hvis du bor i eget hjem eller i en ældre- eller handicapvenlig bolig og er visiteret til hjemmehjælp eller madservice, kan du frit vælge, om du vil have hjælpen/maden fra den kommunale leverandør eller fra en af de private leverandører, som er godkendt af kommunen.

Klagemuligheder

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse om bevilling af et hjælpemiddel eller forbrugsgode, kan du klage til kommunen.

Aktindsigt

Alle borgere har ret til aktindsigt i de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Det er udgangspunktet for lov om offentlighed i forvaltningen.

Leverandører

Ønsker du at blive godkendt som leverandør af personlig pleje/praktisk hjælp eller madservice, kan du her på siden finde ansøgningsskemaer, kontrakter samt informationsmateriale.

Kontakt

Her finder du en samlet oversigt over kontaktoplysninger til de enkelte enheder inden for hjælpemiddel- og visitationsområdet.