Hjælpemiddelhuset

Hjælpemiddelhuset Kronjylland udleverer, henter og bringer kommunens udlånshjælpemidler (kørestole, senge, rollatorer, kugledyner m.v.) og igangsætter og styrer boligændringer bevilget af terapeuter samt uden bevilling udlåner feriehjælpemidler i op til en måned samt udlåner trehjulede elcykler.

Hjælpemiddelhuset:

  • udleverer, henter og bringer udlånshjælpemidler (kørestole, senge, badebænke, kugledyner m.v.) samt nødkald - Bevillinger sker via terapeuter/Visitation.
  • står for igangsættelse og styring af bevilligede boligændringer.
  • er lager for kommunens udlånshjælpemidler, der bevilges (af Visitation, terapeut m.fl.) til varigt brug efter en faglig vurdering.
  • rengør udlånshjælpemidler.
  • reparerer udlånshjælpemidler.
  • har et begrænset udvalg af feriehjælpemidler, som kan lånes i op til en måned og ikke kræver bevilling - kan ikke forudreserveres.
  • udlåner trehjulede elcykler.

Hjælpemidler efter behandling på f.eks. sygehus

Har man et midlertidigt behov for hjælpemidler efter behandling på f.eks. sygehus, skal behandlingsstedet sørge for de ting, der er behov for i den kortere periode (midlertidige udlån er normalt ved behov i indtil 3 måneder).

Kontakt og åbningstider Hent og aflever hjælpemidler Reparation og rengøring af hjælpemiddel Nødkald Dæk og slange Aftale, budget og regnskab