Nødkald

Bliver du bevilget et nødkald, skal du have en fastnettelefon eller aflevere et sim-kort på Hjælpemiddelhuset.

Når du bliver bevilget et nødkald

Hvis du har en fastnettelefon (analog forbindelse), må der ikke være koblet internet, TV eller andet til telefonen. Forlængerledninger kan forvrænge signalet.

Sim-kort må ikke være koblet op til IP, voicemail, duetsvar m.m. og må kun kunne bruges til at ringe til og fra. Taletidskort må ikke anvendes.

Hvis du er terminalerklæret, sørger Hjælpemiddelhuset for abonnement.

Borgere, der kan betjene en mobiltelefon, bevilges ikke nødkald.

Nødkaldene opsættes fortrinsvis tirsdage og torsdage i forskellige dele af Randers Kommune.

I særlige tilfælde kan man få opsat et nødkald akut. Hvert område  råder over 3-4 akutnødkald, der frit kan opsættes.

Bevilling kan ske af Visitation, center- og områdeledere.

Virker nødkaldet ikke?

  • Er strømstikket er tilsluttet stikkontakten? Og er der tændt?
  • Er telefonstikket tilsluttet stikket i væggen? Og sidder stikket inderst, hvis der er andre apparater tilsluttet?
  • Nødkaldet kan blive "rundtosset", hvis der trykkes for mange gange efter hinanden. Nulstil kaldet: Fjern bagbeklædning og sluk for nødkaldet på on/off-knappen, så der står 0. Vent 1-2 minutter: tænd på on/off-knappen, så den står på 1. Vent 1 minut og foretag et prøveopkald.
  • Nødkald skal tjekkes jævnligt af plejen, således at det vides, at nødkaldet virker.

Bevilling af nødkald sker hos Visitationen.