Nødkald

Borgere, der kan betjene en mobil, bevilges ikke nødkald. Hvis nødkaldet ikke virker, se tjekliste.

Generelt om nødkald

Borgere, der kan betjene en mobiltelefon, bevilges ikke nødkald.

I særlige tilfælde kan man få opsat et nødkald akut. Hvert område råder over 3-4 akutnødkald, der frit kan opsættes.

Bevilling kan ske af Visitation, center- og områdeledere.

Virker nødkaldet ikke?

  • Er strømstikket tilsluttet stikkontakten? Og er der tændt for stikket?
  • Er telefonstikket tilsluttet stikket i væggen? Og sidder stikket inderst, hvis der er andre apparater tilsluttet?
  • Hvis fastnettelefon (analog forbindelse) bruges, må der ikke være koblet internet, TV eller andet til telefonen, Forlængerledninger kan forvrænge signalet.
  • Nødkaldet kan blive "rundtosset", hvis der trykkes for mange gange efter hinanden. Nulstil kaldet: Fjern bagbeklædning og sluk for nødkaldet på on/off-knappen, så der står 0. Vent 1-2 minutter: tænd på on/off-knappen, så den står på 1. Vent 1 minut og foretag et prøveopkald.
  • Nødkald skal tjekkes jævnligt af plejen, således at det vides, at nødkaldet virker.

Bevilling af nødkald sker hos Visitationen.