Institut for Kommunikation og Handicap

På Institut for Kommunikations og Handicap (IKH) har vi samlet specialviden og kompetencer indenfor kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet.

Peter Sabroes Gade 10
8000 Århus C
Tlf. 7847 9300
Fax 8728 9460

hoereafdelingen@ps.rm.dk
www.IKH.rm.dk

Kommunikationskurser

  • Kørekort til dit høretab
  • Mundaflæsning
  • Tegnstøttet/Visuel kommunikation
  • Internatkursus for svært hørehæmmede

Øvrige kurser/undervisning

  • Tinitus/lydoverfølsomhed
  • Méniére
  • CI-undervisning (opfølgning efter Cochlear Implant operation)
  • Kurser for erhvervsaktive hørehæmmede
  • Ungdomsweekendkursus

Der tilbydes også undervisning til døve og døvblinde tegnsprogsbrugere, som blandt andet omfatter danskundervisning, artikulationsundervisning og studiestøttende undervisning. Derudover har vi længerevarende danskundervisningsforløb for døve tegnsprogsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk.

Specialkonsulenten tilbyder rådgivning og vejledning til personer i den erhvervsaktive alder vedrørende uddannelse, arbejde og tekniske hjælpemidler.