Hjælpemiddelhuset

Hjælpemiddelhuset Kronjylland udleverer, henter og bringer kommunens udlånshjælpemidler (kørestole, senge, rollatorer, kugledyner m.v.) og igangsætter og styrer boligændringer bevilget af terapeuter samt uden bevilling udlåner feriehjælpemidler i op til en måned.

Hjælpemiddelhuset

 • udleverer, henter og bringer udlånshjælpemidler (kørestole, senge, badebænke, kugledyner m.v.) samt nødkald - Vi bevilger ikke
 • står for igangsættelse og styring af bevilligede boligændringer
 • er lager for kommunens udlånshjælpemidler, der bevilges (af Visitation, terapeut m.fl.) til varigt brug efter en faglig vurdering
 • rengør udlånshjælpemidler
 • reparerer udlånshjælpemidler
 • har et begrænset udvalg af feriehjælpemidler, som kan lånes i op til en måned og ikke kræver bevilling - kan ikke forudreserveres

Hjælpemidler efter behandling på f.eks. sygehus

Har man et midlertidigt behov for hjælpemidler efter behandling på f.eks. sygehus, skal behandlingsstedet sørge for de ting, der er behov for i den kortere periode (midlertidige udlån er normalt ved behov i indtil 3 måneder).

Kontakt og åbningstider for Hjælpemiddelhuset

Hjælpemiddelhuset Kronjylland

Agerskellet 22
8920 Randers NV
E-mail: hjmid@randers.dk
EAN: 5798 00 4295 007

Åbningstider 

     
 Man-torsdag  kl.  8-14:30   1. maj til 12.  
 Fredag  kl.  8-14    
 Tirsdag - reparation  kl. 12-14  Åbent hus  

Telefontider

     
 Reception  kl.  8-13  8915 8600  
 Nødkald  kl.  8:15-13:45  8915 8604 nødkald - krav til telefon, fejlmelding
 Værksted  kl.  8-9  8915 8616 reparationer, dæk og slange
 Lager  kl.  8-9, 12-13  8915 8617 levering og afhentning 
 Sengekørsel  kl.  8-  8915 8606 levering og afhentning af senge 

 

Her finder du Hjælpemiddelhusets opgaver

Hent og aflever hjælpemidler

Afhent og returner hjælpemidler på Hjælpemiddelhuset

Borgere, der har mulighed for det, er velkomne til selv at hente og returnere hjælpemidler på Hjælpemiddelhuset.

For afhentning kontakt Hjælpemiddelhuset.

Udkørsel og afhentning - kørselsruter

Bestillinger skal være Hjælpemiddelhuset i hænde 2 dage før den ugentlige leveringsdag. Hjælpemidler, der skal klargøres og tilpasses individuelt, har længere leveringstid.

Sengekørsel

 • Senge køres ud af privat firma efter behov alle hverdage og med fast aftalt tidspunkt.

Akutkørsel

 • Akutkørsel finder sted alle hverdage!
 • Uge 30 og 31 2017 - kun akutkørsel - de faste køredage annulleres.

Mandag

 • Område SYD
 • By: Gudenå- og Kristrup Centret, Tirsdalen og Vorup Plejehjem
 • Land: Svaleparken

 Tirsdag

 • Område VEST
 • By: Dragonparken, Kollektivhuset, Lindevænget,
 • By: Randers Kloster, Solbakken og Thors Bakke

Onsdag

 • Område NORD-1
 • By: Bakkegården, Dronningborg, Rosenvænget
 • Land: Aldershvile, Spentrup Ældrecenter, Åbakken

Torsdag

 • Område NORD-2
 • By: Borupvænget, Møllebo og Møllevang
 • Land: Asferg-, Bjerregrav og Fårup Ældrecenter, Kildevang

 Fredag

 • Kun akutkørsel


 


 

Reparation og rengøring af hjælpemiddel

Randers Kommune yder hjælp til nødvendig reparation af dine bevilgede hjælpemidler. Læs mere om reparation af hjælpemidler her.

Egenbetaling på udskiftning af dæk og slanger på kørestole samt ved almindelig slitage kan forekomme. Gem derfor dine kvitteringer. Grundet værkstedskapacitet pr. 1.1.2016 udskifter Hjælpemiddelhuset ikke længere dæk og slanger på kørestole, se Dæk og slanger.

Værkstedet har åbent hus hver tirsdag kl. 12-14

Her er det muligt at få lavet småreparationer uden tidsbestilling.

Bestilling af reparation

Kontakt enten

Bestilling af reparation uden for Hjælpemiddelhusets åbningstid

Sker der funktionssvigt på et nødvendigt teknisk hjælpemiddel uden for Hjælpemiddelhusets åbningstid, kan det det lokale områdecenter (vælg Hvad gælder for min adresse) altid kontaktes for tilkald af montør. Ved alle akutte tilkald skal Hjælpemiddelhuset orienteres den følgende hverdag for dækning af udgiften.

Udskiftning eller tilpasning af hjælpemidler

Kræver kontakt til Visitationen eller Terapeut og evt. en ny bevilling.

Rengøring og transport af hjælpemidler 

Hjælpemiddelhuset tilbyder rengøring af borgers hjælpemidler imod egenbetaling på 300 kr. pr. enhed samt evt. betaling for transport.

Hjælpemidlet skal være bevilliget af Randers kommune.

Ved ønske om vask kontaktes Hjælpemiddelhuset på 89 15 86 00.

Under normale omstændigheder vil rengøringstiden være 1 døgn.

Hvis Hjælpemiddelhuset i forbindelse med vask skal afhente og levere hjælpemidlet hos borger koster dette 290 kr. hver vej.

Nødkald - krav til telefon

Bliver du bevilget et nødkald

 • er det optimale, at du har en fastnet-telefon (analog forbindelse). Der må ikke være koblet internet, TV eller andet til telefonen. Forlængerledninger kan forvrænge signalet.
 • hvis du ikke har en fastnet-telefon, skal du aflevere et sim-kort til Hjælpemiddelhuset. Kontakt os, da ikke alle sim-kort er lige egnede. Bemærk du skal selv betale for abonnementet (pr. 01-04-2015 ca. 40 kr. pr. måned). Sim-kortet må kun kunne bruges til at ringe til og fra. Der må ikke være koblet IP, voicemail, duetsvar og lignende til kortet. Taletidskort må ikke anvendes.
 • hvis du er terminal, sørger Hjælpemiddelhuset for abonnementet.

Borgere, der kan betjene en mobiltelefon, bevilges ikke nødkald.

Nødkaldene opsættes tirs- og torsdage i forskellige dele af Randers Kommune.

I særlige tilfælde kan man få opsat et nødkald akut: hver område  råder over 3-4 akutnødkald, der frit kan opsættes.

Virker nødkaldet ikke?

 • Er strømstikket er tilsluttet stikkontakten? Og er der tændt?
 • Er telefonstikket tilsluttet stikket i væggen? og sidder stikket inderst, hvis der er andre apparater tilsluttet?
 • Nødkaldet kan blive "rundtosset", hvis der trykkes for mange gange efter hinanden. Nulstil kaldet: Fjern bagbeklædning og sluk for nødkaldet på on/off-knappen, så der står 0. Vent 1-2 minutter: tænd på on/off-knappen, så den står på 1. Vent 1 minut og foretage prøveopkald.
 • Nødkald skal tjekkes jævnligt af plejen, således at det vides, at nødkaldet virker.

Bevilling af nødkald sker hos Visitationen.

Aftale, budget og regnskab

Randers Kommune bruger en gennemprøvet styringsmodel – den såkaldte Randersmodel. I Randersmodellen laver byrådet en konkret aftale med hver enkelt af kommunens ca. 80 (aftale)enheder. En aftaleenhed kan være; en skole, et dagtilbud, Sprogcentret, et fritidshjem, Værket, Affaldscentret, Område Nord med tilbud til ældre mv. Aftalen fastlægger enhedens budget, de mål enheden skal nå samt hvordan der følges op på disse. Aftalerne bliver udarbejdet gennem dialog mellem fagudvalg og aftaleenhedernes ledere, medarbejdere samt eventuelle bruger- og bestyrelsesrepræsentanter. Aftalerne anvendes ofte ligeledes til dialog med brugere og medarbejdere om forventninger til enheden.

Du kan læse mere om kommunens aftaler, samt budget og regnskab her.

Dæk og slange

Dæk og slange

Pr. 1.1.2016 skifter værkstedet på Hjælpemiddelhuset ikke længere dæk og slanger. Det drejer sig om dæk og slanger på manuelle kørestole, el-kørestole, el-køretøjer m.v.

Hjælpemiddelhuset har i stedet valgt at fokusere på de reparationer, der ligger inden for lovgivningen, for på denne at yde den bedste service hurtigst muligt til borgerne. Dette for at disse reparationer ikke bliver forsinket af ydelser, som skift af dæk og slanger, som ligger uden for vores servicetilbud.

I stedet for har vi undersøgt markedet for forhandlere, der fremadrettet vil kunne hjælpe borgerne med at få skiftet dæk og slange på kørestole m.v. Nedenfor er nogle bud på forhandlere, som har lovet at stille op til denne service. I er selvfølgelig velkomne til at bruge andre cykelhandlere. 

For manuelle kørestole kan vi henvise til følgende cykelhandler, som kan varetage disse opgaver:

 • Vesterport Cykellager, Vestergade 66, 8900 Randers C, tlf. 8642 3161

For el-køretøjer bevilget som hjælpemiddel:

 • Jydsk Handi Service, www.jydskhandiservice.dk, tlf. 7526 0207
 • Jysk El-scooter & Rehab, Torvebryggen 10, 8900 Randers C, tlf. 4030 3212
 • Hr. Jørgensen, tlf. 6088 0994
 • Norddjurs Handi Dæk, Gl. Kirkevej 3, 8961 Allingåbro, www.norddjurshandidæk.dk, tlf. 9384 8497

Ansøgeren betaler selv udgiften til den første årlige udskiftning på " første køretøj eller eneste køretøj".

Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. "Første årlige" tager udgangspunkt i en aktuel dato, forstået som en periode inden for 12 måneder og ikke pr. kalenderår.

Det vil fremover betyde, at borger skal kunne fremvise regning for første årlige udskiftning, når de henvender sig til administrationen på Hjælpemiddelhuset for at få refusion for ekstra skift.