Nødkald - krav til telefon

Bliver du bevilget et nødkald, skal du have en fastnettelefon eller aflevere et sim-kort på Hjælpemiddelhuset. Hvis nødkaldet ikke virker, se tjekliste.

Bliver du bevilget et nødkald

  • er det optimale, at du har en fastnet-telefon (analog forbindelse). Der må ikke være koblet internet, TV eller andet til telefonen. Forlængerledninger kan forvrænge signalet.
  • hvis du ikke har en fastnet-telefon, skal du aflevere et sim-kort til Hjælpemiddelhuset. Kontakt os, da ikke alle sim-kort er lige egnede. Bemærk du skal selv betale for abonnementet (pr. 01-04-2015 ca. 40 kr. pr. måned). Sim-kortet må kun kunne bruges til at ringe til og fra. Der må ikke være koblet IP, voicemail, duetsvar og lignende til kortet. Taletidskort må ikke anvendes.
  • hvis du er terminal, sørger Hjælpemiddelhuset for abonnementet.

Borgere, der kan betjene en mobiltelefon, bevilges ikke nødkald.

Nødkaldene opsættes tirs- og torsdage i forskellige dele af Randers Kommune.

I særlige tilfælde kan man få opsat et nødkald akut: hver område  råder over 3-4 akutnødkald, der frit kan opsættes.

Virker nødkaldet ikke?

  • Er strømstikket er tilsluttet stikkontakten? Og er der tændt?
  • Er telefonstikket tilsluttet stikket i væggen? og sidder stikket inderst, hvis der er andre apparater tilsluttet?
  • Nødkaldet kan blive "rundtosset", hvis der trykkes for mange gange efter hinanden. Nulstil kaldet: Fjern bagbeklædning og sluk for nødkaldet på on/off-knappen, så der står 0. Vent 1-2 minutter: tænd på on/off-knappen, så den står på 1. Vent 1 minut og foretage prøveopkald.
  • Nødkald skal tjekkes jævnligt af plejen, således at det vides, at nødkaldet virker.

Bevilling af nødkald sker hos Visitationen.