Hvem er Visitationen

Medarbejderne er et tværfagligt team som bevilliger hjælpemidler, hjælp i hjemmet og pleje-/demensboliger, ældreboliger med kald og ældre- handicapvenlige boliger i overensstemmelse med Randes Kommunes kvalitetsstandarder og lov om social service.

Vi ønsker at skabe ens visitation i Randers Kommune, så vi kan give borgere ensartet kvalitet og service.
Vi går gerne nye veje.
Vi yder god sagsbehandling, og søger høj faglighed i opgaveløsningen.
Vi er til rådighed for rådgivning og vejledning for borgere og samarbejdspartnere.

Vi vil gerne have, at borgerne oplever høj tilfredshed, når de er i kontakt med os.

Ved akut behov for hjælp rettes der altid henvendelse til Ældreområderne i Randers Kommune.