Visitationen

Hvis du får brug for hjælp og hjælpemidler, kan du kontakte Visitationsenheden, som er den myndighed i Randers Kommune, der tager stilling til dit behov og bevilliger hjælp.

Visitationsenheden bevilliger hjælp til følgende områder:

Kontaktoplysninger

Visitationsenheden
Regimentvej 10, Indgang 16F
8930 Randers NØ

Telefonisk kontakt på afdelingens hovednummer: 8915 2550

Mandag-fredag: 8.00-12.00

E-mail: visitation@randers.dk (e-mails må ikke indeholde personfølsomme oplysninger)

Hvem er Visitationen

Medarbejderne er et tværfagligt team som bevilliger hjælpemidler, hjælp i hjemmet og pleje-/demensboliger, ældreboliger med kald og ældre- handicapvenlige boliger i overensstemmelse med Randes Kommunes kvalitetsstandarder og lov om social service.

  • Vi ønsker at skabe ens visitation i Randers Kommune, så vi kan give borgere ensartet kvalitet og service.
  • Vi går gerne nye veje.
  • Vi yder god sagsbehandling, og søger høj faglighed i opgaveløsningen.
  • Vi er til rådighed for rådgivning og vejledning for borgere og samarbejdspartnere.
  • Vi vil gerne have, at borgerne oplever høj tilfredshed, når de er i kontakt med os.

Ved akut behov for hjælp rettes der altid henvendelse til Ældreområderne i Randers Kommune.