Hjemmehjælp

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere.

Du eller andre kan, på vegne af dig, henvende sig og anmode om hjælp og/eller støtte fra ældreområdet. Dog er det vigtigt, at hvis man henvender sig på vegne af en borger, at denne er indforstået med henvendelsen.

Der visiteres efter Randers Kommunes Kvalitetsstandarder på ældreområdet.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.