Psykisk pleje og omsorg

Hvis du har særlige psykiske og/eller sociale problemer, kan du få vejledning og støtte til at skabe faste rammer for hverdagen.

Hjælp til psykiske og/eller sociale problemer kan foregå ved omsorgs- og tilsynsbesøg. Hjælper tager udgangspunkt i dine behov.

Hjælpen bevilges efter en individuel vurdering og der visiteres efter Kvalitetsstandarderne på ældreområdet, Randers Kommune.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.