Tøjvask

Hjemmehjælp til tøjvask omfatter vask og behandling af dit tøj i egen vaskemaskine, i fællesvaskeri eller på møntvaskeri.

Du vil normalt få vasket tøj hver 14. dag i forbindelse med rengøring.

Det er muligt at få hjælp til:

  • Transport af vasketøj til og fra vaskehus
  • Vask i vaskemaskine
  • Pakning til vaskeri og renseri
  • Tørring og sammenlægning af tøj
  • At lægge tøj på plads

Det er ikke muligt at få hjælp til gardinvask, vask af sart/kostbart tøj samt vask af tøj for andre.

I vurderingen tages udgangspunkt i familiens samlede situation, herunder om der er voksne børn og/eller rask ægtefælle/samlever, der kan varetage opgaverne.

Der visiteres efter Kvalitetsstandarderne på ældreområdet, Randers Kommune.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.